Hälsingeflaggan

Hälsinglands flagga

 Ljusdal

Ljusdal Kommunvapen

 Nordanstig

Nordanstig Kommunvapen

 Hudiksvall

Hudiksvall Kommunvapen

 Söderhamn

Söderhamn kommunvapen

 

Bollnäs 

Bollnäs Kommunvapen

 

Ovanåker 

Ovanåker Kommunvapen

Hälsingebocken 

Hälsingebocken gammal

Till Hälsingland, sidan 1

 Hälsinglands historia

12.000 år på några minuter

Sidan 2

Under den här tiden bodde c:a 1 miljon människor i landet varav endast c:a 50,000 var stadsbor. Huvuddelen var alltså bönder, självständiga sådana. Den nordligaste staden var Gävle med sina borgare och köpmän. Från Hälsingland och norrut runt hela Östersjön var folket vana att sköta sina affärer själva vilket retade gallfeber på kungamakten. Dom räknade ju ut att det var stora skatteintäkter dom gick miste om.

Johan III som nu var Kung i Sverige återupptog tanken på att anlägga städer i Norrland. I ett brev till fogden Hans Bjugg befaller han:  "Att alla de landsköpmän som vill fortsätta med sin näring skall flytta till Hudiksvall och där grunda en stad"  Skrivelsen hörsammas inte heller denna gång. Så till slut befaller Kungen: "Att nu å det snaraste, allvarligen tillsäga de motsträviga att börja bygga staden"  Han varnade dem oxå: "Att om det nu längre dröjer, så vill han finna annan råd för dem"  De motsträviga skall sändas till det land han vunnit mot ryssen och låta dem där bygga upp de ödelagda städer som finns, eftersom de inte tycks vilja bygga och bo i sitt eget fädernesland. Nu blev det fart på folket och Hudiksvall började byggas upp som en ny handels- och hamnstad. 

Hudiksvall  ca 1700 talet 

Hudiksvall  omkr år 1700.
Bilden tagen ur
Suecia antiqua et hodierna.
________________ 
Vy från Köpmanberget

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudiksvallsfjärden var då seglingsbar via Hornån ända upp till Tunasjön vid Hälsingtuna där var en stor handels- och marknadsplats. Tunasjön upp-dikades och efterhand som uppgrundningen gjorde farleden obrukbar flyttades hamnen till Hornåns mynning i Huvudviken, senare bara Hudik, nu Lillfjärden. På var sida om åmynningen låg två byar, Vallen på den södra sidan och Hudik på den norra. Bynamnet Vallen är benämningen på den vall som fanns söder om Hornån. Men Hudiksvall är inte en sammanslagning av dessa båda bynamn. Förklaringen är att när man flyttade hamnen från Tunasjön kom den att ligga i Hudik men straxt intill Vallen, alltså Hudik vid Vallen. Första namnet var Hudvigswald. Byn Vallen kom oxå att höra till staden när den grundades. Hudik var den äldsta bebyggelsen och låg vid Hudiksbacke och sandvalla.

Den 6 feb 1582 fick Hudiksvall sitt privilegiebrev av Johan III som fullbordade sin pappas, Gustav Vasas vision.  Hudvigswald blev norrlands första stad. Tidigare var Gävle den nordligaste staden.  

Denna nya staden beboddes då av ca 100 hushåll vilket torde vara ungefär 400 invånare.  Fiske och köpenskap var de viktigaste näringsgrenarna. Man handlade med skinn, hudar, järn, koppar och trävaror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fortsättning följer    

     (men det dröjer nog ett tag till som det ser ut....)