Delsbo Hälsocentral

Telefon 714 000

Boka läkartid vid sjukdom

Rådgivning

Förnyelse av recept

Av och omboka tider

Ordna tider på lab

Via internet

www.lg.se/dinhalsocentral

Där kan du:

Beställa tid, ej akut

Förnyelse av recept

Av och omboka tider

Rådgivning

Se öppettider

Har du

Bröstsmärtor

Svårt att andas

eller har du skadat dig?

Då får du komma till oss direkt.

Ring 112 vid behov av Akut sjukvård!

 

Vi på Delsbo Hälsocentral:

Distr. sköterska

BVC

MVC

Sjukgymnastik

Arbetsterapin

Psykosociala teamet

tel: 714 006  kl 08.15-09.00

tel: 714 005

tel: 714 004

tel: 714 021

tel: 714 019, 714 020

tel: 0650-918 30